Piriform là gì?

Danh sách bài viết quan đến Piriform

Ứng dụng phần mềm hay Tải Speccy: Phần mềm đo nhiệt độ cho các bộ phận của máy tính icon Tải Speccy: Phần mềm đo nhiệt độ cho các bộ phận của máy tính

Gần đây bạn có cảm thấy quạt của laptop, máy tính của mình quay liên tục hoặc nhiệt độ chúng phát ra tăng cao bất thường ? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn khám phá những gì mới mẻ về cấu hình hiện tại của máy tính...

1.1K PC