Picroll là gì? Các bài viết liên quan Picroll tại HieuMobile

Thẻ: Picroll

Picroll là ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh màn hình chuyên nghiệp dành cho thiết bị iPhone. Picroll có thể chụp ảnh màn hình kéo dài toàn trang web, ghép nối các ảnh chụp màn hình lại với nhau, cắt ảnh hoặc ảnh chụp màn hình thành nhiều phần, thêm khung thiết bị cho ảnh chụp màn hình, làm mờ nội dung trong ảnh chụp màn hình…

Tải về:

Mới cập nhật