Google Dịch là gì?

Tin tức thủ thuật công nghệ

Cách sử dụng Google Dịch ngoại tuyến không cần kết nối mạng

Mới đây Google Dịch đã được tích hợp thêm tính năng dịch ngoại tuyến, cho phép dịch văn bản mọi ngôn ngữ mà không yêu cầu kết nối mạng từ thiết bị, chi tiết về...


30-11-2019 374 lượt xem