3uTools là gì? Các bài viết liên quan 3uTools tại HieuMobile

Thẻ: 3uTools

3uTools là một công cụ đa năng giúp người dùng iPhone và iPad quản lý thiết bị của họ trên máy tính. Nó cung cấp các tính năng như sao lưu dữ liệu, phục hồi, nâng cấp phần mềm, tải về ứng dụng, tạo bản sao lưu và nhiều hơn nữa. 3uTools cũng có các công cụ hữu ích như chuyển đổi video, chuyển đổi âm thanh, chuyển đổi hình ảnh và nhiều hơn nữa. Nó cũng cung cấp các tính năng nâng cao như tự động nâng cấp phần mềm, tự động tải về ứng dụng, tự động sao lưu dữ liệu và nhiều hơn nữa.

Tải về:

 

 

Mới cập nhật